Home / Renungan Iman Katolik / Bausastra Jawa: Kidung Bojana Dalu Kapirit Matius 26:26-29

Bausastra Jawa: Kidung Bojana Dalu Kapirit Matius 26:26-29

Ilustrasi: Perjamuan Terakhir (Ist)

Durma

Darmanira Putra tuhu mring Hyang Rama,
Kalanira ing nguni,
Ing ratri bojana,
Sarwi angucap berkah,
Gusti Yesus mundhut roti,
Binelah-belah,
Kaparingaken murid.

Tampanana sarta enggal sira boga,
Iki salira mami,
Gupuh lajengira,
Sigra amundhut cawan,
Munjuk syokur lan memuji,
Ge pinaringna,
Dhateng sedaya murid.

Dhawuh Dalem dipadha kabeh ngombea,
Saka ing cawan iki,
Sanyata rahingwang,
Rah perjanjian anyar,
Kang diwutahake yekti,
Kanggo ngapura,
Dosane kabeh janmi.

Sanyatane pitutur-Ku marang sira
Wiwit ing dina iki,
Aku ora bakal,
Ngunjuk anggur ika,
Nganti besuk ngunjuk malih,
Bareng lan sira,
Neng Kraton Dalem yekti.

Nyambi ngangsu tuhu kula Sandinama,
Mapar Seta Respati,
Lanyo laku kula,
Ngelmu tan sepiroa,
Ingang katon kirang edi,
Wani tan duga,
Pamuwus kula tampi.

Sor blimbing,
Kemis Putih, 29 Maret 2018

Ki Sandinam

Anton Suparnjo Pensiunan dan pemerhati budaya dan sastra Jawa.

Sumber: Sesawi

About dr.gaplek

Check Also

Bacaan dan Renungan Hari Senin 28 Januari 2019

9:15 Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *